joi, 16 decembrie 2010

Sosirea îngerului eliberator în închisoarea Purgatorului

I. Vino, frate creştin, ca să contempli astăzi în focul Purgatorului o privelişte înduioşătoare! Iată că se deschid porţile acelei temniţe grele! Ce nori de fum, ce strigăte de durere! O, ce mulţime nesfârşită de suflete! Şi de unde s-au adunat - te vei întreba - atâtea suflete în Purgator? Dar uită-te şi observă bine ce se petrece acum acolo. Vezi în mijlocul acelei fâşii de lumină care pătrunde în Purgator fluturând în aer două aripi cereşti? E îngerul milei lui Dumnezeu care aduce o veste bună în Purgator.

II. Priveşte câte braţe se înalţă la ivirea lui. Priveşte, căci poate vei recunoaşte printre atâtea fiinţe îndurerate, sufletului unuia din răposaţii tăi. Dar nu vei putea recunoaşte pe nimeni, şi totuşi sunt acolo mulţi care strigă şi gem de atâţia ani! Îngerul coboară în adânc şi feţele sărmanilor închişi se luminează. Priveşte cum focul le-a ars şi le-a consumat! Nu te înfioară acei ochii intraţi în fundul capului şi înnegriţi de foc, acele buze arse şi lipite de dinţi, acele braţe care s-au înnegrit ca tăciunele şi sfârâie sub tăria flăcărilor? Iată de ce nu poţi recunoaşte pe nimeni din cei de acolo. Şi totuşi acea fiinţă cufundată cu totul în foc poate e mama ta! Cealaltă înfăţişare care nici nu mai poate plânge, dar se uită numai la tine şi suspină, poate e tatăl tău! Celălalt e fratele tău, ceilalţi sunt prietenii tăi dragi. Mulţimea de acolo e formată din oameni de aceeaşi naţiune cu tine. Dar îngerul îşi întinde mâna şi scoate numai unul din acele suflete nefericite!

III. Ascultă strigătele de durere ale celor rămaşi în clipa când acel prea fericit suflet se desparte de , ei. "Du-te, suflete curat, îi zic ele, în sânul lui Dumnezeu... Adu-ţi aminte de noi înaintea mirelui nostru! Roagă-te pentru noi! Adu-le aminte de noi îngerilor noştri păzitori! Du salutarea noastră Măriei, da Măriei... O, scumpă Mamă, când va sosi şi pentru noi..." Îngerul şi sufletul ales trec hotarele Purgatorului, porţile se închid şi sufletele rămase cad iarăşi pe vatra cu jăratec şi flăcări nestinse. Atunci mulţi din acei nemângâiaţi strigă: "O, fii nerecunoscători! O, părinţi neomenoşi, astfel răsplătiti dragostea pe care v-am purtat-o? Aşa vă ţineţi făgăduinţele ce ni le-aţi făcut în ceasul morţii? Milă, milă!" Tu, creştinule, nu plângi încă?

Pildă

Cuvioasa soră Paula a sfintei Tereza, o adevărată slujitoare a lui Cristos, obişnuia să facă în fiecare sâmbăta rugăciuni deosebite în cinstea Maicii Domnului, pentru a dobândi milă pentru sufletele din Purgator. într-una din zilele închinate Sfintei Fecioare, pe când se ruga cu mare evlavie, fu răpită în extaz ca să mediteze suferinţele Purgatorului. într-o clipă i se păru că acel loc de chinuri se preface într-un mic rai. Cauza acestei schimbări era că se coborâse acolo o mare mulţime de îngeri pentru a elibera din porunca Maicii Domnului, câteva suflete scumpe ei. Văzând Paula cum acele suflete ieşeau triumfătoare din foc şi se îndreptau pline de slavă către Patria fericită, simţi o nespusă mângâiere. Dar mare ia fost mâhnirea când mai văzu un mare număr de suflete care rămâneau încă în acele chinuri şi strigau cu jale nespusă: "O, îngerii Domnului, întoarceţi-vă degrabă cu vestea cea bună că ne duceţi şi pe noi în Paradis!"

Propunere

Renunţă la o distracţie şi încredinţează îngerului tău păzitor toate meritele pe care le vei câştiga astăzi, ca să aducă uşurare cu ele sufletelor din Purgator.

Rugăciune

Preaiubite Isuse, care ai murit pe cruce pentru răscumpărarea sufletelor, fii îndurător astăzi la plânsul meu şi fă să se coboare în închisoarea grea a Purgatorului îngerul eliberator, care să cheme toate acele sărmane suflete, pentru a se odihni în sânul tău părintesc. O, cum doresc ele acea clipă fericită! Priveşte-le, o Doamne, cum îţi întind braţele arse de foc! Dacă nu poţi asculta rugăciunile lor, ascultă-le pe ale noastre. Suntem păcătoşi, e adevărat, dar îţi făgăduim îndreptare; te supărăm de mii de ori, dar tot de atâtea ori îţi cerem iertare! Iartă-ne, Doamne, pe noi şi iartă sărmanele suflete din Purgator, dându-le pacea şi odihna de veci. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Părerea ta: