luni, 28 februarie 2011

Teste aupra giulgiului lui Isus - Martorul tăcut al învierii

Nimeni dintre oameni nu a fost martorul ocular în momentul învierii corpului lui Isus, care înainte de a fi depus în mormânt, a fost învelit într-o pânză de in, cu o lungime de 4,36 m şi o lăţime de 1,10 m. Acest giulgiu îndeplinea funcţia de cearceaf, de acoperământ şi de batistă (sodarium), ce înfăşură capul şi tot corpul, o jumătate pe dedesubt, iar a doua pe deasupra.

De aproape 100 de ani teste minuţioase şi multilaterale efectuate asupra Giulgiului din Torino, de către oamenii de ştiinţă din cele mai diferite domenii, indică autenticitatea acestuia.

Datorită acestor analize Giulgiului din Torino a devenit cea mai celebră relicvă creştină, uimind lumea ştiinţei prin „clişeul fotografic” al supliciului, morţii şi învierii lui Cristos.

Cercetările ştiinţifice afirmă că acest contur de pe Giulgiu a apărut ca urmare a prezenţei unui Corp într-adevăr crucificat, care a imprimat pe el imaginea în negativ, în schimb petele de sânge sunt în pozitiv. Această replică preţioasă s-a păstrat până în timpurile noastre şi este păstrată la Torino.

Fizicienii americani de la U.S. Air Force J. Jackson şi E. Jumper au descoperit că imaginea de pe Giulgiu este tridimensională. Analize detaliate repetate afirmă că această imagine nu poate fi descifrată de ştiinţa actuală, cu atât mai mult nu a putut să o facă vreun falsificator. Portretul nu a fost pictat cu pensula sau în vreo altă tehnică şi nu este operă umană.

Nu există pe el urme de direcţionare, cum se întâmplă în cazul fiecărui tablou sau desen.

Reflexia are culoarea galben transparentă şi este o mare enigmă, întrucât acolo nu s-au găsit nici un fel de pigmenţi, vopsea sau coloranţi. În schimb pânza s-a îngălbenit mai mult pe partea externă. Întâmplarea face că printre aproximativ o sută de fibre ce se găsesc în aţă, numai două sau trei fibre exterioare şi-au schimbat culoarea. Astfel imaginea a apărut numai la suprafaţa fibrelor, nu se află nici în afara ţesăturii, nici înăuntrul firelor de aţă.

Încercarea de a scoate culoarea fibrelor de pe unele fire de aţă. cu ajutorul a 25 de dizolvanţi diferiţi de laborator, s-a dovedit fără efect. În acest fel expertizele au demonstrat că imaginea de pe Giulgiu nu este lavabilă, nu se poate decolora cu nimic.

Datorită prelucrării tridimensionale a portretului, oamenii de ştiinţă au identificat două monede pe ochiul drept şi stâng al Omului de pe Giulgiu. Pe ochiul drept se află efigia monedei lepton lituus bătută între anul 29 şi 32 după Cristos, iar existenţa monedelor pe ochi oglindeşte obiceiul antic evreiesc utilizat în timpul înmormântării Conturul de pe Giulgiu are multe caracteristici, care provoacă uimirea oamenilor de ştiinţă Cu toate că a fost învelit în el Corpul, imaginea lui este complet plană. Nu a suferit nici o deformare şi conform legilor opticii este o proiecţie paralelă. Experţii sunt de părere că impregnarea nelavabilă a negativului Corpului crucificat pe Giulgiu, a apărut ca urmare a unei explozii necunoscute din interiorul acestuia. Atunci a avut loc fixarea imaginii ca urmare „a arderii” suprafeţei fibrelor prin iradiere infraroşie sau bombardarea cu protoni a unei energii de 1 megaelectron-volt (cu o asemenea energie trece protonul prin suprafaţă cu o diferenţă de potenţial de 1 milion de volţi).

Ştiinţa nu este în măsură să explice pe deplin mecanismul transmiterii imaginii corpului pe ţesătură. De aceea savantul J Jackson a scris: pe baza proceselor fizico chimice cunoscute astăzi, putem afirma că imaginea giulgiului nu ar trebui să existe, dar aceasta este reală, chiar în cazul în care nu suntem capabili să clarificăm cum a luat fiinţă.

Cercetătorii au exclus posibilitatea efectuării unei imprimări falsificate pe Giulgiu. Singurul creator al acestui tulburător negativ este chiar trupul unui om mort. Evreu aparţinând primului secol, crucificat de soldaţii romani în aceeaşi modalitate pe care o descrie Evanghelia.

Toate datele ştiinţifice ne permit să afirmăm că ne aflăm în faţa giulgiului mortuar al lui Isus Cristos.

Specialiştii K.E. Stevenson şi G.R. Habermkas consideră că procentul de probabilitate ca imaginea de pe Giulgiu să nu fie cea a corpului lui Isus este de la 1 la 82 944 000. Pentru a realiza mai bine acesta, au prezentat următoarea comparaţie: „Să ne imaginăm 82 944 000 de bancnote de 1 dolar, suprapuse. Aceasta ar fi distanţa de trei ori mai mare decât distanţa ce separă New Yorkul de San Francisco. Una dintre aceste bancnote este însemnată, iar un om cu ochii legaţi poate numai o singură dată să o extragă pentru a o găsi. Probabilitatea găsirii bancnotei însemnate este de 1 la 82 944 000. Concluzia finală este următoarea: Giulgiul este o pânză mortuară, în care a fost învelit corpul lui Isus Cristos. Această concluzie se bazează pe dovezi puternic documentate de autorităţi în materie (Verdetto sulla Sindone. Brescia, 1982 r. S. 146)

Y. Delage cu dreptate a observat, că astfel de argumente atât de puternice şi de netăgăduit nu conving numai pe acei oameni care din motiv ideologice „şi-au pus mintea în cui”.

Experţii în medicină legală, bazându-se pe procedeul de coagulare a sângelui, afirmă că trupul lui Isus a fost înfăşurat în giulgiu la aproximativ două ore şi jumătate după survenirea morţii şi a rămas în el până la 36 de ore, deoarece nu se află pe acesta nici o urmă de descompunere sau intrare în putrefacţie. Ce se poate spune cu toată convingerea este că trupul nu a fost scos din giulgiu, deoarece nu se întâlnesc nici un fel de urme de ruptură, se văd clar coagulări de sânge neatinse.

Acest indiciu nu poate fi explicat ştiinţific şi nici realizat în laborator.

În ce fel corpul s-a impregnat în pânza de in fără a-i schimba structura? Ce a făcut să apară conturul misterios al întregului corp pe giulgiu? Răspunsul îl poate da numai credinţa, care spune că totul a fost posibil în momentul învierii lui Isus Cristos.

De aceea în timpul predicii expuse la Torino pe 13.04.1980 Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a spus că acceptând argumentele numeroşilor savanţi. Sfântul Giulgiu din Torino este martorul deosebit al Trecerii: Pătimirii, Morţii şi Învierii. Martor tăcut, dar în acelaşi timp extraordinar de vorbitor!

Ştiinţa descoperă cine este Omul de pe Giulgiu, iar credinţa conduce la recunoaşterea lui.

Această relicvă preţioasă în mod deosebit de sugestiv aminteşte că Cristos cu adevărat a suferit, a murit pe cruce şi a înviat pentru mine şi pentru salvarea mea.

Faţă de atâta dragoste nemărginită pot rămâne indiferent?

„Pentru omul credincios - spune Ioan Paul al II-lea - important este în primul rând că Giulgiul este reflectarea Evangheliei (...) Fiecare om sensibil contemplându-l se simte în interior mişcat şi zguduit ... Giulgiul este un semn cu adevărat extraordinar, cu trimitere la Isus, la Cuvintele adevărate ale Tatălui, şi chemând omul, să urmeze în viaţă exemplul Aceluia, care s-a dăruit pe sine însuşi pentru noi...” (Torino 24.05.1998).


Părintele M. Piotrowski

Congregaţia lui CristosNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Părerea ta: