joi, 28 iunie 2012

Dumnezeu, omul, creaţia şi ştiinţaCe era înainte de Big-Bang?
Există oare om în lumea asta care, plimbându-se seara sub un cer înstelat, privind şi admirând frumuseţea spectacolului grandios al universului, să nu-şi fi pus măcar o singură dată întrebarea asupra originii universului şi asupra Cauzei creatoare al acestuia? La originea lui stă oare hazardul, un destin orb, o necesitate absolută sau chiar Dumnezeu, un Dumnezeu care a creat această splendoare ca un dar pentru noi. În sfârşit, care este sensul Creaţiei?
Unde să găsim răspunsurile, ce să credem despre ceea ce spun credinţa şi ştiinţa? Să ne cufundăm cu totul în acest univers atât de pasionant...
Trebuie să facem distincţia între planul ştiinţei care, plecând de la fapte ştiinţifice, emite ipoteze, le verifică, şi elaborează teorii explicative, şi planul teologic care se bazează pe datul revelat ai Bibliei. Ştiinţa încearcă să explice cum a început creaţia (Universul), în timp e Cuvântul lui Dumnezeu ne explică pentru ce, care este sensul creaţiei.
Numeroşi creştini sunt reţinuţi cât priveşte relatarea Genezei în raport cu ceea ce spune ştiinţa despre originea omului, şi îndeosebi vulgarizarea la care este supus acest subiect în presă, face ca în inima oamenilor să fie multă confuzie. A vorbi astăzi despre Adam şi Ev a numai este la modă! Prin urmare este important să ne situăm în faţa exigenţelor ştiinţei şi ale credinţei.

Fiecare pentru sine şi Dumnezeu pentru toţi
Cum a început universul este atât de greu de înţeles încât, plecând numai de la ştiinţă este aproape sigur că nu se va putea explica totul. Există atâtea incertitudini şi limite în experienţele de laborator, de observaţii... Ştiinţa progresează, sondele spaţiale sunt din ce în ce mai performante, colectoarele de particule cosmice se perfecţionează... dar cunoaşterea umană despre univers va rămâne totdeauna limitată şi mică în faţa măreţiei inteligenţei creatoare.
De-a lungul unei lungi perioade de timp, începută cu pozitivismul lui Auguste Comte. omul modern a crezut că poate să explice totul şi că ştiinţa se va transforma în deţinătoarea unică a adevărului, refuzând orice altă formă de cunoaştere. Astăzi lumea savanţilor este mult mai umilă în fata măreţiei universului.

I. Relatarea Creaţiei este ştiinţifică?
Mai multe elemente ale relatării Creaţiei lasă să se întrevadă că ea nu este ştiinţifică. De exemplu, cum este posibil ca soarele să nu fi fost creat decât a patra zi dacă din prima zi se vorbeşte deja despre zi şi noapte? (Gn 1.5). De asemenea a doua relatare (Gn 2) afirmă că "nu exista încă nici un arbore pe pământ" şi "nu crescuse nici un fir de iarbă" când Dumnezeu a creat omul. Aceasta contrazice în sens literar prima relatare în care omul este creat după plante şi vegetaţie.
Aceste două exemple lasă să se întrevadă ceea ce Sfântul Augustin recunoştea în secolul IV şi anume că Geneza vorbeşte de creaţie sub forma unei povestiri în şase zile pentru a se pune la îndemâna inteligenţei umane limitate.

Totul este creat pentru om
Catehismul Bisericii Catolice notează: între toate cuvintele Sfintei Scripturi, primele trei capitole ale Genezei ocupă un loc unic. Căci ele exprimă adevărurile creaţiei, originii si finalităţii sale în Dumnezeu, despre ordinea si bunătatea sa, despre vocaţia omului, de asemenea despre drama păcatului .şi despre speranţa Mântuirii (nr. 298).
Biblia ne arată sensul creaţiei: ea este fructul Iubirii. Dacă noi avem viaţa acest lucru este un act gratuit şi liber izvorât din Iubirea pură a Dumnezeu.
Omul este o minune: că omul este încoronarea creaţiei, este capodopera lui Dumnezeu, pentru că el a fost creat în ultima, în a şasea zi. În patru rânduri Dumnezeu vede că ceea ce făcuse este bun, dar după crearea omului El vede că tot ceea crease era foarte bun (Gn 1,31). Aceasta este o asigurare pentru om. În ebraică expresia este «tov meod» şi rabinii subliniază că meod (foarte) este format din aceleaşi1   litere ca şi cuvântul Adam (aleph, dalet şi rnem), ceea ce înseamnă realmente că cel care este foarte bun este omul, că este minunea lui Dumnezeu, pe care o va cânta mai târziu psalmistul: "Te preamăresc pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată (Ps 139,14).
A doua relatare începe prin evocarea creării omului, luat din pământ, în ebraică adamah. Subliniind originea sa modestă (pământul), îi aminteşte omului că este fragil, este creat din materie care indică şi condiţia sa de muritor. Dumnezeu insuflă sufletul (neshamah) în Adam ceea ce face din el o fiinţă vie (efesh havan) Astfel ne învaţă că omul are un suflet spiritual, izvor al fiinţei sale.
Această relatare îl plasează pe Adam în fruntea creaţiei, marele director de orchestră a lumii având responsabilitatea de a da nume animalelor. Ştiinţa are funcţia de păzitor al adevărului creaţiei omului, în acest sens, ştiinţa scrutând şi descoperind universul, va descoperi cu adevărat câte ceva despre Dumnezeu. Ştiinţa este voită de Dumnezeu pentru binele omului.
Crearea Evei luată din coasta lui Adam, ne arată că omul este o fiinţă în relaţie, că el nu este făcut să trăiască singur.

Toate duc spre Cristos
Pe scurt capitolul al treilea a Genezei ne învaţă doctrina păcatului original ca un fapt real comis de primul cuplu ce afectează toată descendenţa lor. Greşeala este istorică: există un înainte şi un după. Relatarea căderii foloseşte un limbaj plastic, dar exprimă un eveniment primordial, un fapt care a avut loc la începutul istoriei omului. Revelaţia ne oferă certitudinea credinţei că toată istoria umană este marcată de păcatul original comis de protopărinţii noştri (CBC 390).
Este sigur că istoria duce spre Cristos, car vine să salveze şi să răscumpere omul de păcatul original şi celelalte păcate, oferindu-şi viaţa sa pe Cruce.
Putem  sesiza aici  diferenţa care există între cele două ordine cunoaştere - ştiinţifică şi teologică - care cu toate că rămân în mod fundamental distincte nu trebuie să se ignore, ci trebuie să tindă spre o îmbogăţire reciprocă. Există legături naturale între acestea două deoarece raţiunea nu se opune în nici un caz credinţei şi invers. Este bine să se descopere şi să se folosească aceste legături fără însă a cădea într-un spiritualism sau materialism excesiv, deoarece credinţa trebuie să permită ştiinţei să facă lucrarea sa şi în mod reciproc ştiinţa trebuie să fie respectuoasă faţă de credinţă.
Ştim că o cunoaştere autentică duce la Cristos, care este "Calea, Adevărul .şi Viaţa", astfel putem afirma că aceste două domenii se întâlnesc şi din acest motiv ambele trebuie să ne pasioneze.

II. Noţiunea de creaţie pentru ştiinţa modernă

1. Ştiinţă şi Creaţie
Noţiunea de creaţie joacă un rol important în reflexia creştină de astăzi din mai multe motive, înainte de toate trebuie spus că în mod sigur omul este preocupat, mai mult ca oricând, de chestiunea identităţii sale şi deci de cea a originii sale. întrebarea: "Cine suni eu?" face să se nască în mintea omului alte întrebări de felul: ".De unde provin? ", "Care este originea mea?". O cateheză asupra creaţiei trebuie să ocupe un loc fundamental în discursul creştin; nu ca un simplu capitol de teologie speculativă, pentru că miza existenţială este de o importanţă vitală.
Pe de altă parte, întrebările legate de conceptul creaţie sunt în mod particular la ordinea zilei în dialogul dintre creştinism şi cultura modernă. Descoperirile ştiinţifice referitoare la istoria şi la originea cosmosului, teoriile evoluţioniste pun multe semne interogative credinciosului, iar acest fapt nu poate fi ignorat de reflexia teologică, dacă doreşte ca mesajul evanghelic să aibă un impact (pozitiv) asupra lumii actuale.

Noţiunea de creaţie
Chiar dacă astăzi termenul creaţie se poate întâlni uneori şi într-o revistă de vulgarizare ştiinţifică care vorbeşte de "Big-Bang", trebuie să ştim bine că această noţiune nu aparţine câmpului ştiinţelor despre univers. Acest termen nu-şi găseşte sensul decât în limbajul religios, sau în discursurile filosofice care admit existenţa lui Dumnezeu: a vorbi despre creaţie înseamnă a afirma că toată realitatea pe care o percepem îşi are originea într-o voinţă şi o acţiune a lui Dumnezeu, care într-un mod liber, fără să fi fost determinat de un al lucru decât numai de propria sa voinţă, este autorul a tot ceea ce există. Această noţiune este foarte largă, a priori nu ne spune nimic despre modul în care s-au desfăşurat concret lucrurile sau care sunt eventualele etape şi procese care au intervenit în istoria universului. Ea ne spune în mod simplu că dacă lumea există, există în virtutea unei decizii libere a lui Dumnezeu, distinct de univers şi transcendent acestuia. Această noţiune (creaţia) poate fi compatibilă şi cu ideea unui univers care a existat din totdeauna (cum o concepea Aristotel).
Termenul creaţie afirmă în mod simplu că Dumnezeu este la originea a tot ceea ce există, independent de faptul că lumea ar fi existat dintotdeauna sau ar fi avut un început temporal.

Creaţia este liberă
Dogma creştină completează această primă idee şi o proclamă cu alte cuvinte: creaţia este liberă. Actul creator nu are altă cauză decât voinţa suverană liberă a lui Dumnezeu; ea nu este o emanaţie necesară a substanţei divine pe care o găsim în anumite mitologii. Ea este făcută ex nihilo, adică din nimic: astfel că nu se poate vorbi de transformarea unei realităţi preexistente. Această creaţie este în totalitate bună, ea provine de la bunătatea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Biblia refuză noţiunea, frecvent folosită în antichitate, a unei materii care ar fi rea sau care ar fi cauza degradării, chinului spiritului. Adăugăm de asemenea că actul creator al lui Dumnezeu nu este limitat de un moment iniţial, dar el este continuu, şi în acest sens se poate spune că Dumnezeu nu încetează de face să existe toate lucrurile şi de a le menţine în existenţă prin iubirea şi puterea sa (tară de care ele s-ar reîntoarce în neant).
Este foarte important de remarcat că tradiţia iudeo-creştină. chiar dacă afirmă că Dumnezeu este prezent în mod foarte intim în creaţia sa, nu confundă niciodată pe Dumnezeu cu ansamblul a tot ce există (cum face panteismul), dar consideră că Dumnezeu este distinct în mod esenţial de creaţia şi transcendent ei. Dogma creştină afirmă că universul acesta pe care îl cunoaştem nu are o existenţă veşnică în trecut, dar el a avut un început (chiar dacă ideea unui univers care a existat din totdeauna nu este în sine incompatibilă cu conceptul de creaţie). Toate afirmaţiile pe care Ie facem derivă din învăţătura Sfintei Scripturi conţinută în Psalmi. Profeţi, respectiv primele capitole ale Genezei.

Creaţia şi Big-Bang-ul
Big-Bang-ul este o teorie acceptată actualmente de marea majoritatea a oamenilor de ştiinţă, care descrie şi explică în parte istoria materială a cosmosului până la starea lui actuală. Această teorie este relativ recentă şi la apariţia ei a bulversat (tulburat) în profunzime viziunea savanţilor asupra universului. Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, după logica mecanică deterministă a lui Newton, oamenii de ştiinţă aveau concepţia unui univers care, în cea ce priveşte structura lui fizică, a fost mereu identic, în 1919, astronomul american Hubble, observând galaxiile îndepărtate, descoperă că universul nu este static, dar în expansiune. Pe baza ecuaţiilor elaborate de Einstein în teoria sa despre relativitatea generală, mulţi savanţi (Friedmann, Abatele Georges Lemaître) în jurul anilor 1930 propun o nouă viziune asupra universului, foarte criticată la început, care va fi poreclită în glumă teoria Big-Bang-ului. Termenul va rămâne!
După această teorie, ce a fost confirmată de descoperiri ulterioare foarte importante, universul a apărut aproximativ acum cincisprezece miliarde de ani în urma unei explozii formidabile de energie. Din acest univers minuscul primordial, foarte dens, extrem de cald şi aflat în expansiune rapidă, se nasc puţin câte puţin toate elementele constituante ale universului fizic actual: lumina, particulele, atomii, stelele, galaxiile etc în urma proceselor pe care fizica actuală este în stare să le descrie cu o mare coerenţă, chiar dacă unele lucruri rămân încă inexplicabile. Astfel ştiinţa actuală poate să reconstituie istoria universului urcând până la cele câteva fracţiuni de secundă de după "momentul zero".

Pentru ştiinţa modernă
Noţiunea de creaţie precizată mai sus nu aparţine cercetării ştiinţifice. Ea caută să descrie şi să explice comportamentul, dar nu poate să spună nimic în ceea ce priveşte originea sa. Ştiinţa nu poate nici să infirme, nici să confirme ideea creaţiei, cum nu poate să infirme nici să demonstreze existenţa lui Dumnezeu pentru că nu fac parte din domeniul ei propriu. Analogic vorbind, ştiinţa nu poate dovedi sau să infirme existenţa lui Dumnezeu aşa cum nici o anchetă sociologică nu poate detecta undele radio... Există o neadecvare totală între instrumentul de lucru şi obiectul în chestiune...
Este important astfel a se face o distincţie între domeniile specifice ştiinţei şi demersul religios. Aceasta nu înseamnă că ele se opun sau că trebuie separate, nici nu trebuie să admitem că ar fi mai multe feluri de adevăr, care nu au nici o legătură între ele. Credinţa şi raţiunea nu sunt în opoziţie, dar se completează nu există decât o singură realitate, însă această realitate se poate aprofunda din diferite puncte de vedere, fiecare din acestea având acces la o parte a realităţii. Aceste diferite demersuri sunt chemate la dialog şi să se completeze pentru a ajunge împreună la o posibilă cunoaştere unificată.

De evitat două confuzii...
A
In secolele precedente, s-a încercat utilizarea ştiinţei ca o maşină de război împotriva creştinismului sau cel puţin s-a pretins că multe descoperiri ştiinţifice erau incompatibile cu învăţătura Scripturii asupra originii universului şi a omului, iar acest lucru a tulburat pe mulţi dintre credincioşi. Aceste contradicţii sunt aparente şi nu pot proveni decât din concluziile false asupra chestiunii. Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii de ştiinţă trag în mod pripit concluzii asupra descoperirilor lor (sau cel puţin emit concluzii care sunt departe de a putea fi verificate), sau trag concluzii în domenii care depăşesc competenţele lor. Şi invers, acelaşi lucru se produce şi atunci când credincioşii din naivitate, din fundamentalism sau din alte motive fac ca textele Scripturii sau ale dogmelor să spună ceea ce ele nu au avut niciodată intenţia să spună.

...materialismul ştiinţific...
Un exemplu referitor la prima confuzie ne este destul de cunoscut: înainte de căderea zidului de la Berlin, liceenilor din ţările comuniste li se preda teoria darwiniană despre evoluţie, înflorind această teorie cu comentarii pseudo-ştiinţifice care pentru reprezentau demonstraţia definitivă a stupidităţii învăţăturii creştine privitoare la originea omului şi dovada inexistenţei lui Dumnezeu. Aceste concluzii sunt evident abuzive: faptul - admis de toţi astăzi - că speciile vii care există ar fi rezultatul unei evoluţii lungi din care participă şi specia însăşi umană, nu este contradictorie cu învăţătura Genezei: nimic nu contrazice ca Dumnezeu să fi vrut ca lucrurile să se petreacă astfel, după slava puterii şi înţelepciunii sale.
Dinpotrivă Scriptura vrea să ne înveţe că omul are privilegiul de a fi fost creat după imaginea lui Dumnezeu şi dacă el are o anumită asemănare cu maimuţa pe plan biologic, totuşi este în mod radical diferit de ea datorită inteligenţei sale, libertăţii sale. graţie capacităţii sale de a iubi şi mai presus de toate datorită vocaţiei sale supranaturale de a participa la viaţa însăşi a lui Dumnezeu. Această învăţătură nu este de mică importanţă într-o epocă în care se diminuează clara viziune despre ce are omul specific în raport cu animalul. Prin urmare se riscă pierderea anumitor repere etice de dragul lansării în aventuri (manipulări genetice, donarea embrionilor) care ameninţă a ti catastrofale. Şi ştiinţa în ea însăşi este chemată să dea repere etice necesare supravieţuirii noastre.

... şi fundamentalismul creaţionist
Altă pretenţie a savanţilor care depăşeşte competenţa lor, chiar şi atitudinea anumitor creştini, nelipsită de bunăvoinţă dar îngustă, poate fi uneori un izvor de confuzie. Nu se mai poate rămâne la o interpretare strict literară a Genezei cum se făcea în antichitate. Universul este mult mai vechi de 5000 şi ceva de ani aşa cum calendarul evreu a obţinut calculând cifrele datelor biblice; au fost necesare miliarde de săptămâni (ani) pentru formarea universului.
învăţătura Genezei este vitală, dar ea nu are ca scop trasarea unei istorii ştiinţifice asupra lumii, nici nu vrea să descrie procesul material şi fizic al creaţiei. Cât de mult s-a greşit crezând că trebuie condamnat Galilei şi heliocentrismul pentru a fi salvat adevărul învăţăturii biblice. Cred personal că "creaţioniştii" americani care intenţionează să apere revelaţia creştină căutând argumente ştiinţifice pentru a contesta evoluţionismul se înşeală. Ceea ce creştinii trebuie să apere cu orice preţ, nu este. ipoteza improbabilă că specia umană ar fi apărut imediat, într-o zi, fără legături biologice cu speciile animale care 1-au precedat, dar ideea că, dacă el participă la un regn animal prin trupul său, omul de fapt are o vocaţie specifică.
Geneza ne învaţă că trupul omului a fost modelat din pulberea pământului. Nu văd ce ar fi de lezant pentru gloria lui Dumnezeu a crede că în arborele evoluţiei umane, omul derivă în mod biologic din organismele vii care 1-au precedat, dacă se menţionează doctrina de credinţă că această materie biologică a primit darul misterios al suflului divin care i-a conferit o vocaţie şi o demnitate unică.
Ar fi greşit să se vadă prea repede în această teorie a "Big-Bang-ului" una dintre "dovezile" noţiunii iudeo-creştine referitoare la creaţia din nimic. "Momentul zero" scapă fizicii deoarece aceasta nu poate să ne spună nimic despre acest prim moment. Ea nu ne poate spune mai multe decât că "înaintea" (dacă acest cuvânt are un sens, deoarece timpul a început să existe odată cu spaţiul şi materia) Big-Bang-ului nu exista nimic.
Acestea spuse, este evident că între viziunea ştiinţifică modernă asupra universului şi revelaţia biblică este o deosebită convergenţă, fapt încurajator pentru creştini: teoria "Big-Bang-ului" este în fine mai coerentă cu noţiunea creştină despre o lume care a avut un început şi care este în mod radical marcată de o orientare temporală, care nu poate fi de acord cu viziunea unui univers static propus de mecanica newtoniană.

2. Creaţia şi identitatea omului
A
înainte de orice nevoie fizică sau afectivă, în om nevoia de identitate este cea mai profundă. Este suficient să se constate aberaţiile la care se poate ajunge din simpla dorinţă de a se conferi o oarecare identitate propriilor ochi şi ai altora; de exemplu se ajunge la vopsirea părului în culori diferite sau alte lucruri ce atrag atenţia, pentru a părea mai diferiţi sau mai convingători. Ori, drama unei oarecare culturi moderne este aceea că ea atinge omul în identitatea sa. Descoperirile ştiinţifice în sine nu crează probleme. Ele nu fac altceva decât să dea slavă puterii şi înţelepciunii lui Dumnezeu.

"Tu faci toate cu înţelepciune" (Ps 103,24)
Cu câţiva ani în urmă am avut dorinţa de a lua cunoştinţă de teoriile cele mai recente referitoare la originea şi evoluţia universului, etc, 'mi-am cumpărat Ultimele noutăţi despre cosmos, carte scrisă de Hubert Reeves. Autorul este agnostic şi se situează pe planul ştiinţific. Dar pot să spun că lecturarea acestei cărţi m-a convins, nimic mai mult, că este o carte de spiritualitate. A constata procesele uluitoare prin intermediul cărora s-a constituit universul fizic, a cunoaşte cifrele care depăşesc imaginaţia, nu pot decât să nutrească admiraţia noastră pentru înţelepciunea şi puterea Autorului tuturor acestor lucruri.
Ceea ce este dramatic este că, datorită climatului latent al ateismului care ne înconjoară, descoperirile ştiinţifice sunt deposedate de sensul lor. In loc de a hrăni încrederea şi entuziasmul nostru în Dumnezeu înaintea frumuseţii creaţiei, ele sunt deseori pretextul unor doctrine care n-au valori nici pe plan ştiinţific nici pe plan filosofic, conform cărora omul nu este decât fructul "hazardului şi al necesităţii" că el nu este în univers decât un "rid" întâmplător care poate fi uşor înlăturat, care nu datorează existenţa sa decât unor determinisme fizice sau biologice oarbe şi reci. Acest ateism răspândit în cultura modernă a rănit într-o manieră profundă însăşi conştiinţa omului: el are sentimentul de a exista datorită hazardului, fără nici o raţiune, văzându-se prea mic într-un univers care funcţionează foarte bine şi fără el. In loc de a fi locul unei prezenţe şi al unei revelaţii, universul devine îngrozitor de gol, iar omul se regăseşte orfan.

Dumnezeu ne-a vrut din iubire
Conştiinţa multor bărbaţi şi femei este marcată în profunzime de un fel de moarte, de refuzul vieţii. De aceea o cateheză asupra creaţiei este foarte importantă: ea ajută la redescoperirea că la originea fiinţei mele nu s-a aflat "hazardul şi necesitatea" oarbă, dar că ea îşi are originea într-o iubire gingaşă şi abundentă, a lui Dumnezeu care a voit ca eu să exist şi care din iubire m-a chemat din neant la existenţă, ceea ce este şi fundamentul tuturor vocaţiilor ulterioare. Prima vocaţie, este chemarea la existenţă. Nu se poate răspunde la celelalte chemări, nu se poate primi harul ce vindecă, care mântuieşte şi divinizează, decât dacă se acceptă chemarea de a exista, decât dacă fiinţa se primeşte pe sine însăşi ca şi creatură. Descoperirea lui Dumnezeu creator şi tată este o necesitate vitală pentru vindecarea interioară într-o lume rănită de moarte prin prea multe secole de ateism sau de indiferenţă religioasă. Dogma creaţiei ne aminteşte în mod esenţial acest adevăr magnific şi vital: fiecare dintre noi a fost într-o manieră personală şi unică voit din iubire.
Ştiinţa purifică concepţia noastră despre Dumnezeu
Chestiunea de fond, de ordin filosofico-teologic, supusă dezbaterii între ştiinţă şi credinţă cu privire la creaţie, este aceea a relaţiei dintre Dumnezeu şi lume, şi modul în care Dumnezeu intervine în univers. Evoluţia ştiinţei nu schimbă nimic din afirmaţiile clasice ale revelaţiei şi ale gândiri creştine asupra acestui subiect. Ele ne obligă în acelaşi timp la o înţelegere corectă şi la acceptarea unei anumite purificări a concepţiei noastre despre Dumnezeu şi modul lui de a acţiona în lume. Din acest punct de vedere ''undele de şoc" uneori dureroase produse de evoluţia ştiinţelor în mentalităţile religioase sunt până la urmă benefice.
In antichitate exista tendinţa de a percepe legătura dintre Dumnezeu şi creaţia sa, intervenţia lui Dumnezeu în istorie, într-un mod cam naiv: în spatele a tot ceea ce nu se reuşea să se explice exista o intervenţie divină, sau supranaturală. Astfel s-a putut crede într-o perioadă, că dacă astrele erau în mişcare, se întâmpla pentru că în spatele fiecărui astru era câte un înger care se chinuia să-1 împingă. Dar dacă se face din Dumnezeu umplutura a tot ceea ce raţiunea nu ajungea să explice la un moment dat în istorie, consecinţa era că apăreau multe neînţelegeri şi interpretări greşite.

Dumnezeu nu este o ipoteză
în secolul XVIII-lea, strălucitul matematician Laplace, bazându-se pe descoperirile lui Newton şi a altora, redactează tratatul său despre Mecanica cerească în care el explică matematic mişcările astrelor pe baza legii gravitaţiei. Napoleon, căruia el i-a oferit o copie a operei sale, îi reproşează de a nu fi menţionat în cartea sa măcar o singură dată pe Marele Arhitect. Laplace îi răspunde pe un ton sec: "Eu n-am nevoie de această ipoteză".
Astfel Dumnezeu pare să fi fost evacuat treptat din univers pe măsură ce ştiinţa progresa. Dar nu poate fi vorba evident decât de o falsă imagine despre Dumnezeu. El nu are nevoie despre Dumnezeu în ecuaţiile care explică mişcarea planetelor, aşa cum • la un alt nivel teoria evoluţionismului poate să explice după logica sa proprie apariţia biologică a omului fără să facă referinţă la Dumnezeu.
Cu toate acestea Dumnezeu acţionează în permanenţă în lume, conduce toate lucrurile şi este prezent în tot locul. Dar el nu este titlu al unei cauzalităţi, asemănător cu altele: Dumnezeu nu este o "ipoteză" printre alte ipoteze, o explicaţie între altele, o forţă oarecare, pusă pe acelaşi plan cu ele. Văzându-1 astfel se aduce o injurie absolutei sale transcendenţe. Dumnezeu acţionează în lume într-un mod real. permanent şi unic. Universul nu aparţine decât lui singur, fiind-i creator suveran.
Adăugăm că dacă cercetătorul învăţat n-are într-un anumit sens nevoie de Dumnezeu ca parametru al ecuaţiilor sale, dimpotrivă are o mare nevoie el pentru a da muncii şi vieţii sale un sens, apoi din nevoia de a fi condus de puncte morale ca repere, pe care ştiinţa de la ea însăşi este incapabilă să le dea. In ordine de credinţă. Dumnezeu este necesar în mod implicit şi explicit.

Creaţia un joc de-a v-aţi ascunselea
Aş vrea să termin cu o mică reflexie. Mi se pare că. în spatele tuturor acestor chestiuni pe care le-am evocat legate de creaţie, există un frumos şi misterios joc "de-a v-aţi ascunselea" în care Dumnezeu riscă în relaţie cu omul. în sfârşit în universul creat există două aspecte contradictorii.
Pe de o parte acest univers reflectă o armonie, o frumuseţe şi o înţelepciune extraordinară, care nu pot să nu invite omul la a se minuna, la a-şi pune o mulţime de probleme şi de a se întreba oare cine este la originea universului, care este izvorul acestei inteligenţe, acestei înţelepciuni, acestei frumuseţi pe care el o admiră privind astrele, peştii oceanelor, succesiunea anotimpurilor. Există în natură suficiente lucruri în care omul de bunăvoinţă să descopere prezenţa şi tandreţea lui Dumnezeu. "Cel care are i se va mai da, iar celui care nu are, i se va lua şi cea ce are" (Mt 25,29) spune Evanghelia. Celui care "are", adică acela care este deschis în faţa misterului lui Dumnezeu, creaţia este ca o carte minunată în care poate descoperi puterea şi iubirea lui Dumnezeu, şi primeşte fără încetare noi încurajări pentru creşterea sa în credinţă şi în încrederea în Creator. Dar, în timp ce se revelează, Dumnezeu vrea să se şi ascundă în creaţie. Uneori ni se pare că se ascunde un pic cam mult! Dar poate fi altfel? Iubirea se descoperă prin semne, prin aluzii voalate, niciodată direct, căci ea nu poate vorbi explicit decât aceluia care a primit-o deja şi a ascultat-o. Aceasta este fără îndoială raţiunea ultimă pentru care Dumnezeu a vrut ca atâtea lucruri din lume să fie explicabile după legi pe care spiritul uman poate să le perceapă şi descifra: Dumnezeu a vrut să facă lumea în aşa fel încât aproape totul să poată fi explicat fără a avea referinţă la el. Dumnezeu nu vrea să oblige pe nimeni să creadă, căci iubirea nu poate fi decât liberă. Iubirea nu poate decât să invite, ea nu poate să constrângă.
Pentru a fi căutat şi iubit în libertate, Dumnezeu a făcut lumea astfel ca cel care îl refuză, care nu vrea să vadă în univers şi în istoria sa decât o combinaţie rece a hazardului şi a legilor fizice, va avea totdeauna posibilitatea să elaboreze explicaţii coerente pe plan raţional, în spatele cărora se va proteja manifestarea Misterului, şi va putea să explice lumea fără Dumnezeu, să o vadă chiar în opoziţie cu el. Până în ziua binecuvântată când, inima i sa se va deschide şi va intra în acest joc de iubire. Atunci creaţia întreagă i se va revela ca un Cuvânt şi ca o Prezenţă.

III. Cele cinci simţuri ale noastre, uşi deschise spre creaţie
în relatarea biblică, creaţia se aranjează, se armonizează ca într-un dans, într-o simfonie de lumini, de culori, sub privirea lui Dumnezeu: "Şi Dumnezeu a văzut ca acestea erau bune" (Gn 1,10.13.18.24). A şasea zi este creat omul: "Când văd cerul, opera mâinilor tale, luna şi stelele pe care le-ai creat zic: ce este muritorul că-ţi aminteşti de el?" (Ps 8,4); şi cu toate aceste, făcut după imaginea lui Dumnezeu: "totul a fost pus pentru tine sub picioarele tale! " (Ps8,7).
Omul este pus în grădină pentru a fi fericit: Dumnezeu făcut pomi fructe "plăcuţi la vedere şi buni(e) de mâncat" (Gn2,9). Dar Satana, imitatorul ispiteşte pe Eva folosind acelaşi mijloc, solicitând simţurile sale: "Femeia văzu că pomul era bun de mâncăi .ş-i plăcut la vedere şi că este de dorit. Ea luă din fructul acestuia şi. a mâncat" (Gn 3.6). De atunci simţurile sunt ca nişte uşi care lasă să pătrundă atât lumina cât şi întunericul: Purificarea inimilor noastre este legată de purificarea simţurilor noastre (Jo Croissant).

Natura este o carte deschisă
Toată creaţia este marcată de păcatul original, dar este şi reflexul frumuseţii lui Dumnezeu, şi fiecare creatură, fiecare fir de iarbă, ne conduc la Creator. Isus însuşi ne invită să vedem degetul lui Dumnezeu în iarba câmpului: "Priviţi crinii câmpului: nu torc şi nici nu ţes. Vă spun că nici Solomon, în toată gloria sa, nu s-a îmbrăcat ca unii dintre aceştia" (Mt 6,28-29).
Sfântul Francisc de Assisi în minunatul său Cântec au Soarelui aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru fiecare creatură, chiar şi pentru sora noastră moarte corporală. Natura în armonia sa grandioasă este o şcoală de rugăciune. Pentru a-i învăţa să se roage. Sfântul Ioan al Crucii îi punea pe novicii săi în faţa unui peisaj frumos pentru ca ei să contemple şi să întâlnească pe Dumnezeu. Tereza a pruncului Isus evocă plimbările şi ieşirile sale la pescuit cu tatăl său: îmi plăcea mult câmpia, florile, păsările! Atunci gândurile mele erau foarte profunde, şi fără să ştiu că meditez, sufletul meu se cufunda într-o adevărată rugăciune.

A gusta viaţa
Hrana, nevoia vitală, poate exprima indispoziţia noastră: anorexie, bulimie, necumpătare. Isus, comparând adesea împărăţia Cerurilor cu un ospăţ de nuntă, vrea să ne redea acest gust pentru alimente care este gustul pentru viaţă: "Pot oare prietenii mirelui să postească în timp ce mirele este cu ei?" (Le 5,34). Fecioara Măria a rămas mereu în puritatea originală, luminoasă şi bucuroasă: Ea a păstrat toată viaţa sa, în mâncare şi în băutură, ca de altfel în tot comportamentul ei, această simplitate şi profunzime (Pr Thomas Phillippe).

Cele cinci simţuri sunt cinci uşi ale sufletului (Aristotel)
Din mortificare mica Tereza s-a aşezat să mănânce gândindu-se la lucruri dezgustătoare. Ea şi-a dat imediat seama că acest lucru era un păcat împotriva iubirii paterne a lui Dumnezeu, care are grijă de toate necesităţile noastre şi doreşte să ne împlinească dorinţele, chiar şi pe cele mai mici. Atunci ea s-a apucat să guste hrana oferind-o mental sfântului Iosif, sfintei Fecioare şi Pruncului Isus.
Valoarea răscumpărătoare a muncii
Omul are o anumită putere asupra creaţiei, el este capabil de a-i aduce daune sau îmbunătăţiri, în ebraică cuvântul 'avoda înseamnă în acelaşi timp cult şi muncă. Prin rugăciune, el transformă inima sa; prin muncă el transformă lumea: Cu Dumnezeu el munceşte, împreună cu el omul este co-creator (Fr. Ephraim).
Model al muncitorilor, Sfântul Iosif, ne învaţă să facem din muncă un mijloc de sfinţire, pentru că muncind, noi cooperăm la voinţa Tatălui asupra noastră: munca este făcută pentru a manifesta iubirea noastră faţă de Tatăl şi don dorinţa de a a-l glorifica (P. M-D Philippe).

IV. A fost o seară, a fost o dimineaţă
Prima relatare a Creaţiei este ritmată de un laitmotiv: "Şi a fost o seară, si a fost o dimineaţă", în textul ebraic omul este imediat uluit de marca simplitate a expresiei: "Vayehi 'erev // vayehi voqer". Este ca un ecou, o succesiune în jurul verbului a fi vayehi.
Rabbi David ben Qim'hi foarte cunoscut în iudaism pentru lexicul său psihologic Se fer han-Shorasim în care studiază originea şi rădăcina cuvintelor ebraice, stipulează că substantivul 'erev (seară) provine dintr-o rădăcină care înseamnă "amestec". Exprimă deci ideea unei dezordini nedistincte, în schimb cuvântul boqer (dimineaţă) provine dintr-o rădăcină care înseamnă "examen". Acest cuvânt exprimă o idee de control. 'Erev este seara când totul este amestecat, căci obscuritatea confundă toate lucrurile. Boqer este dimineaţa atunci când totul poate fi examinat la lumina zilei.
Vedem în această relatare a Genezei că aici nu este vorba de o simplă succesiune cronologică a serii şi a dimineţii dar ne este sugerată o trecere continuă dintr-o stare de confuzie şi de haos spre o ordine cosmică în care fiecare lucru îşi găseşte locul său.
O traducere corectă a lui "vayehi 'erev, vayehi voqer" poate da sensul unei "treceri de la confuzie la ordine, de la haos la organizare". Această progresivitate de la thou-bohu la creaţie, de la haos la comos, de la 'erev la boqer, nu este posibilă fără a evoca trecerea "supei cosmice" originale de materie şi energie la apariţia materiei, a mingii de foc primordiale chemată Big-Bang, la Univers.

"Dumnezeu a chemat lumina zi şi întunericul noapte" (Gn 1,5) Dumnezeu numeşte, adică încredinţează o misiune luminii şi întunericului. Cuvântul yom (zi) provine din rădăcina lui qam care semnifică a se ridica. Ziua este deci timpul în care are loc începutul. De aici se înţelege mai bine de ce tradiţia creştină a văzut în versetul 24 al psalmului 117 "Iată ziua pe care afăcut-o Domnul" un anunţ al învierii lui Cristos, ziua în care el s-a ridicat din morţi. Cristos este chemat astfel "steaua strălucitoare a dimineţii" (Fapte 22,16). începutul zilei este boqer, dimineaţa.
Noaptea layla vine din rădăcina lui loul care vrea să spună a împături. Noaptea este timpul în care totul se adună şi se grupează, începutul nopţii este 'erev, seara.

De ce mai întâi seara?
De ce 'erev precede boqer în povestirea creaţiei?  De fapt, începând prin boqer şi terminându-se sub acţiunea luminii,  arată scopul, tov,  binele dorit de Creator.-Noaptea începând prin 'erev şi realizându-se sub influenţa întunericului nu reprezintă decât pregătirea luminii. Planul lui Dumnezeu pentru lume este acela de a o vedea scăldată în lumină, acela de a fi lumină.
Pe plan spiritual înţelegem că lumina este scopul şi nu noaptea. Sufletul trecut prin momente de încercare şi de întuneric, de purificare, care nu sunt decât o pregătire la căsătoria spirituală, după vocabularul Sfântului Ioan al Crucii. Noaptea se sfârşeşte sub lumina unirii cu Dumnezeu. La fel şi viaţa noastră are ca finalitate lumina veşnică a Cerului, învierea ne invită să nu rămânem la cruce, momentul în care întunericul se lasă pe tot pământul... moment de tulburare... dar de a ne ridica ochii plini de speranţă câtre el şi spre împărăţia sa care se află deja aici în mijlocul nostru şi care se va manifesta în curând în toată plinătatea sa.
Această analiză semantică pune de asemenea în evidenţă că finalitatea întregii creaţii este Răscumpărarea; această idee prezentă încă din primele versete al Bibliei.

Sens liturgic
Această succesiune, este contrară modului nostru obişnuit de a număra zilele civile ale calendarului. Dar acest mod de a vedea ziua şi noaptea este folosită în liturgia ebraică. O sărbătoare, cum este sabatul începe mereu la apusul soarelui.
La noi, creştinii, când celebrăm vigilia marilor sărbători liturgice, ca Vigilia pascală sau liturghia anticipată sâmbăta seara, aplicăm acest principiu spiritual după care noaptea precedă ziua, finalitatea.

V. Universul este etern?
Unii savanţi vorbesc despre universuri succesive care s-ar succede în urma Big-Bang-ului (expansiune) şi a Big Crunch (reducere) care asigură astfel eternitatea universului şi faptul inexistenţei lui Dumnezeu, întrebarea care s-a pus în vremea lui Aristotel se pune şi astăzi: universul este veşnic?
Limitându-ne numai la mijloace umane, fără referire la Revelaţie, nu se poate răspunde la această întrebare, în Summa Theologiae Toma de Aquino decalară: Că lumea are un sfârşit, este materie de credinţă, nu un fapt de demonstrat sau ştiinţific (I Q 46 a.203). El afirmă deci, că lumea nu este eternă şi că are un început, făcând apel la Biblie care începe cu versetul: "La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul... " (Gen 1,1).
Expresia la început este o traducere posibilă a ebraicului BeReSHiT pe care greaca o traduce prin en arche adică în principiu. Astfel apare ideea că Dumnezeu este mai întâi şi mai presus Principiul prim al Creaţiei.
înţelegem că astfel creaţia nu este efectuată în timp, dar că ea conţine timpul. Ştim aceasta datorită lui Einstein după care timpul şi spaţiul nu sunt absolute, ele nu sunt conţinuturi goale capabile de a primi mase şi evenimente, dar ele sunt relative întâmplărilor cosmice. Dumnezeu, el, este etern, deci în afara timpului şi în afara spaţiului! Astfel pentru el creaţia nu are început, într-un "moment zero".
Mai mult, creaţia este darul întregii existenţe şi nu numai punerea în ordine a universului. Deoarece, plecând de la Sfântul Toma de Aquino, teologia preferă să gândească creaţia mai degrabă ca o RELAŢIE cu Creatorul decât ca un moment. Această concepţie are meritul de a considera pe Dumnezeu ca cel care susţine universul prin puterea sa proprie (Evrei 1,3) şi a nu-1 considera ca Marele Ceasornicar care ar fi reglat odată pentru totdeauna maşina sa şi la care n-ar mai fi intervenit aproape niciodată. Dacă Dumnezeu retrage suflul său creator, creatura moare '(?s 104,29) căci ea trăieşte în relaţie veşnică cu Creatorul său.

VI. Poziţia actuală a Bisericii cu privire la evoluţionism
Cea mai recentă luare de poziţie în privinţa problemei spinoase a evoluţionismului este mesajul adresat de Sfântul Părinte la Academia pontificală a ştiinţelor cu ocazia 60 sale aniversări din octombrie 1996. Papa a afirmat, la fel cum a făcut-o şi Pius al XII-lea, că nu există opoziţie între evoluţie şi doctrina de credinţă asupra omului şi asupra originii vieţii. El a remarcat că teoria evoluţiei apare astăzi ca fiind "nuri mult o ipoteză. Este remarcabil că această teorie s-a impus progresiv în spiritul cercetătorilor, ca urmare a unor serii de descoperiri făcute în diversele domenii ale ştiinţei".
Dar Sfântul Părinte avertizează că această evoluţie poate avea o lectură spiritualistă şi una materialistă, şi că aceasta din urmă este inacceptabilă.
"Individul uman nu poate fi considerat ca un pur mijloc sau un simplu instrument subordonat speciei sau societăţii; el are o valoare în sine. Prin inteligenţa şi voinţa sa. este capabil să intre în relaţie de comuniune, de solidaritate şi de dăruire de sine cu semenul său... Şi mai mult, omul este chemat să intre într-o relaţie de cunoaştere şi de comuniune cu Dumnezeu însuşi, relaţie care îşi va găsi realizarea completă în afara timpului, în veşnicie, în misterul lui Cristos ne este revelată toată profunzimea şi măreţia acestei vocaţii. În virtutea sufletului său spiritual persoana întreagă, până şi corpul său, posedă o astfel de demnitate.
Pius al XII-lea subliniase acest punct esenţial: dacă trupul uman îşi are originea din materie vie preexistentă lui, sufletul spiritual este creat în mod direct şi imediat de către Dumnezeu.
In concluzie, teoriile evoluţioniste care, în funcţie de filosofiile care le inspiră, consideră spiritul ca fiind ieşit din forţele materiei vii sau ca un simplu (epi)fenomen al acestei materii, sunt incompatibile cu adevărul despre om. De altfel ele sunt incapabile de a construi persoana. Cu omul ne găsim, deci, în faţa unei diferenţe de ordin ontologic, în fata unui salt ontologic".

sâmbătă, 25 februarie 2012

Creşte preocuparea pentru violenţele împotriva creştinilor

Creşte preocuparea în lume pentru soarta creştinilor discriminaţi şi persecutaţi, ţinte ale unor atacuri personale în numeroase ţări, în Africa, în Asia, în ţări arabe şi nu numai, unde creştinii reprezintă minorităţi mai mult sau mai puţin însemnate.
Subiectul s-a aflat în centrul colocviilor de marţi, 10 mai, ce au avut loc în Vatican între Secretarul de Stat, cardinalul Tarcisio Bertone şi ministrul italian de externe, Franco Frattini. Timp de o oră, cei doi au discutat teme arzătoare, de mare actualitate, precum chestiunea europeană în contextul internaţional, în raport cu criza din Nordul Africii şi din Orientul Mijlociu, dar şi problematica persecuţiilor împotriva creştinilor şi posibilitatea de a acţiona în apărarea lor.

Privitor la aceste teme, iată o analiză a situaţiei din perspectiva părintelui Bernardo Cervellera, directorul agenţiei „Asia News”, intervievat de Roberta Gisoti de la redacţia noastră centrală:

Părintele Cervellera:
• „Pentru noi creştinii este important să fim solidari cu aceşti fraţi ai noştri, persecutaţi şi loviţi. A fi solidari însemnă a ne ruga pentru ei, a ne implica în acţiuni în favoarea garantării libertăţii religioase în ţările lor, ajutându-i să rămână acasă la ei în condiţii de siguranţă, unde să le fie garantate depline drepturi cetăţeneşti egale cu ale altor grupuri ale societăţii, căci creştinii reprezintă un instrument de progres, de dezvoltare şi de inteligenţă pentru aceste ţări; mă gândesc mai ales la ţările arabe, precum Egiptul, Irakul. Pakistanul.
În acelaşi timp, consider că este comunitatea internaţională cea care trebuie să se preocupe pentru ca libertatea religioasă să nu rămână doar un principiu redactat de ONU, ci să fie un drept afirmat în constituţiile ţărilor şi în practica ţărilor comunităţilor internaţionale”.

Întrebat dacă nerespectarea libertăţii religioase nu a devenit un indicator pentru nerespectarea drepturilor în general, directorul agenţiei „Asia News”, Bernardo Cervellera a răspuns:
• „Da, acest fapt s-a petrecut mai ales pentru că Occidentul, în special, a devenit mai materialist, interesându-se mai ales de aspectele economice, de economia de piaţă, în loc să se axeze pe raporturi culturale, de ajutor, de confruntare şi de dialog asupra acelor valori superioare ale culturii Occidentale şi Orientale. În acest context a lipsit acel interlocutor care să promoveze drepturile omului. Odinioară, promovarea drepturilor omului era un adevărat simbol pentru Occident, acum a devenit doar o notă în vederea semnării unor contracte comerciale. (…)
Cred că trebuie ţinut cont de faptul că libertatea religioasă este cea care produce dezvoltare şi progres într-o ţară; desigur nu trebuie căutate privilegii pentru creştini, dar trebuie căutat progresul unei societăţi prin contribuţia tuturor”.
Sursa: http://www.radiovaticana.org/rom/Articolo.asp?c=486465
Radio Vatican

Afla povestea barbatului care si-a revenit din moarte clinica

Minunile Numelui Sfant: ISUS!

Noi auzim si repetam din copilarie Numele Sfant al lui Isus , dar vai , multi , foarte multi , nu avem o idee clara despre despre marile minuni ale 
Numelui Sfant!

Ce stii tu , draga cititorule, despre Numele Lui Isus?

Tu stii ca este un  Nume Sfant si ca trebuie sa-ti pleci capul cand il pronunti.
Aceasta insa nu este deajuns.Este ca si cum ai vedea o carte inchisa si abia ai arunca o privire la titlul de pe coperta.Tu nu stii deci nimic despre gandurile frumoase cuprinse in carte.
Tot asa , cand pronunti Numele lui Isus,tu stii foarte putin despre comorile ascunse in El.

Acest Nume Divin este o adevarata mina de comori.

Este izvorul celei mai inalte sfintenii si secretul celei mai mari fericiri la care omul poate spera sa se bucure pe acest pamant.

Citeste si te vei convinge!

Numele acesta este atat de puternic, atat de sigur, incat tot timpul reuseste sa produca in sufletele noatre rezultate cu adevarat minunate.
El mangaie inimile cele mai intristate si-i intareste pe cei mai slabi pacatosi.
El ne obtine tot felul de ajutoare si haruri sfintitoare si lucratoare.
Insa trebuie sa facem doua lucruri:
Mai intai trenuie sa intelegem clar sensul si valoarea Numelui lui Isus.
Apoi , trebuie sa ne obisnuim a-l rosti ci evlavie si cat mai des, daca e posibil, de sute de ori pe zi .
Departe de a fi o povara , repetarea pioasa a acestui Nume va fi pentru noi o imensa bucurie si mangaiere.

Ce inseamna Numele lui Isus

Sfantul Nume al lui Isus este in primul rand o rugaciune atotputernica.Insusi Domnul nostru ne promite solemn, ca orice il vom ruga pe Tatal in Numele Lui , vom primi.Dumnezeu isi tine cuvantul intotdeauna.
Astfel , cand spunem "ISUS", sa-l rugam cu incredere absoluta pe Dumnezeu pentru tot ceea ce noi avem nevoie, convinsi ca vom fi ascultati.
Din acest motiv Biserica incheie  rugaciunile sale  cu aceste cuvinte :

"Prin Cristos, Domnul nostru", 

ceea ce da rugaciunii o noua si divina eficacitate.
Insa Numele Sfant este cu mult mai important.
De fiecare data cand rostim numele lui Isus , noi ii oferim lui dumnezeu o bucurie si o glorie infinita, pentru ca ii oferim  meritele infinite ale Patimii si Mortii lui Isus Cristos.

Sfantul Paul spune ca Fiul lui Dumnezeu si-a meritat numele de " ISUS" prin Patima si Moartea Sa!

De fiecare data cand spunem "Isus" , sa dorim fierbinte a-i oferi lui Dumnezeu pentru nevoile noastre , toate Liturghiile celebrate in lumea intreaga.

Astfel si noi devenim partasi la miile de Liturghii.

De fiecare data cand spunem "ISUS" , noi obtinem anumite indulgente pe care le putem oferi sufletelor din Purgator, usurand si eliberand astfel multe suflete pioase de ingrozitoarele lor dureri.
Astfel ele devin cei mai buni prieteni ai nostri si la randul lor , se vor ruga pentru noi cu o foarte mare ravna.
De fiecare data cand spunem "ISUS", noi facem un act de dragoste perfecta, pentru ca ii daruim lui Dumnezeu nemarginita iubire a lui Isus.Totodata , Numele Sfant al lui Isus ne salveaza de nenumarate rele, ne elibereaza in special de puterea diavolului, care cauta pe orice cale sa ne faca rau.
In fine, Numele lui Isus ne umple treptat -treptat sufletele cu o pace si o bucurie pe care nu am avut-o niciodata inainte si ne da acea forta care face ca suferintele noastre sa devina luminoase si usor de indurat.

Ce trebuie sa facem?

Sfantul Pavel ne spune  ca tot ceea ce facem cu cuvantul sau cu fapta, trebuie sa facem in Numele lui Isus:

"Orice veti face cu cuvantul sau cu fapte, toate sa le faceti in numele Domnului Isus."(Col.3, 17) .

In felul acesta, fiecare actiune de-a noastra devine un act de iubire si de merit si , in plus, noi primim haruri si ajutoare spre a ne putea implini cat mai bine toate lucrarile noastre.

E necesar deci, ca noi sa facem tot ce ne este cu putinta spre a ne deprinde cu repetarea cat mai deasa in fiecare zi a numelui: "ISUS,ISUS, ISUS".

Putem face acest lucru cand ne imbracam, cand muncim, indiferent ce facem,cand ne plimbam, in momentele de tristete sau de bucurie, acasa , pe strada , oriunde.Nimic nu este prea greu, daca o facem metodic , putand astfel sa-l rostim de nenumarate ori pe zi.

Sa nu uitam ca de fiecare data cand rostim "ISUS":

1. Noi ii dam lui Dumnezeu o mare cinste;

2.Primim de la El mari haruri;

3.Ajutam sufletele din Purgator.

Pentru a simti puterea Numelui Sfant al lui Isus , sa-l rostim chiar acum cu evlavie de cateva ori.


Ciuma din Lisabona, 
orasul salvat de Numele Sfant

O devastatoare ciuma a izbucnit in anul 1423 la Lisabona.Toti cei care au putut , au fugit ingroziti din oras, ducand astfel ciuma peste tot, in toate provinciile Portugaliei.
Mii de barbati, femei si copii din toate clasele sociale au fost maturati de cumplita boala.Epidemia a fost atat de virulenta, incat oamenii mureau oriunde: la masa , in strada , in casele lor, in magazine, in piete, in biserici.
Folosind expresia istoricilor, boala a trecut ca fulgerul de la om la om, de la o haina, o palarie sau orice alt obiect de imbracaminte care a fost folosit de cel lovit de ciuma.
Preotii, medicii si infirmierele aveau bolnavi in numar atat de mare, incat corpurile multora zaceau neingropate pe strazi.
Cainii lingeau sangele si mancau carnea mortilor, infectandu-se si ei cu temuta boala si raspandind-o si mai mult printre acei nenorociti.
Printre cei care ii ajutau pe muribunzi ce zel neobosit , era si venerabilul episcop, Monseniorul Andrei Dias, care traia intr-o manastire a Sfantului Dominic.
Acest om sfant, vazand ca epidemia crestea in fiecare zi in intensitate, nemaiputand spera in vreun ajutor uman, i-a indemnat pe nefericitii oameni sa pronunte Numele Sfant a lui Isus.

Oriunde vedea ca boala era violenta, el  indemna si-i implora pe bolnavi si muribunzi, cat si pe cei ce nu fusesera inca doborati sa repete:

"ISUS,ISUS, ISUS".

"Scrieti acest Nume pe bucati de hartie si tineti-le la voi, puneti-le pe usile voastre, dar in primul rand, invocati cu buzele voastre si in inimile voastre , acest  Atotputernic Nume",le spunea el.

Asemenea unui inger al pacii , el alerga in toate partile , umpland bolnavii si muribunzii de incredere si curaj.Sarmanii bolnavi simteau in ei o viata noua si chemandu-l pe Isus, ei tineau inscrisurile pe piept sau le puneau in buzunare.

Mai apoi i-a chemat in marea biserica a Sfantului Dominic si le-a vorbit inca o data despre puterea Numelui lui Isus.

A binecuvantat apa in numele lui Isus,cerand tuturor sa se stropeasca si sa stropeasca si fetele celorlalti bolnavi muribunzi.

Minunea minunilor! 

Bolnavii s-au facut bine, muribunzii s-au trezit din agonie, ciuma a incetat si orasul a fost eliberat in cateva zile de cel mai teribil flagel care s-a abatut asupra lumii vreodata.
Vestea s-a raspandit in intreaga tara si toti au inceput sa invoce
 Numele lui Isus.

Intr-un timp incredibil de scurt , toata Portugalia a fost eliberata de ingrozitoarea boala.
Oamenii recunoscatori, patrunsi de minunile la care au fost martori , au continuat sa aiba  incredere si sa iubeasca Numele Mantuitorului nostru si asa , in toate necazurilelor , in pericole, cand relele de orice fel ii amenintau , ei invocau Numele lui Isus.
S-au format confraternitati in biserici, s-au facut  lunar procesiuni ale Numelui Sfant, au fost inaltate altare in onoarea acestui Nume binecuvantat, astfel incat, cel mai mare blestem ce a cazut vreodata pe acea tara, s-a transformat intr-o mare binecuvantare.
Timp de mai multe secole, aceasta mare incredere in Numele lui Isus a continuat in Portugalia, si apoi s-a raspandit in Spania , in Franta si in intreaga lume.


Dominicanul Melchior
zambeste calailor Sai


Avem un fapt asemanator , vestit, despre martiriul venerabilului episcop Dominican D.Melchior.

Intr-una din numeroasele persecutii dezlantuite cu furie in China,persecutii  care au dat bisericii multi sfinti, acest sfant episcop a fost prins, si dupa ce a fost supus celor mai brutale chinuri a fost condamnat la moarte.
El a fost tarat intr-o piata, in mijlocul unei gloate care urla si se bucura de suferintele lui.
I-au fost smulse hainele si 5 calai inarmati cu sabii ascutite, au continuat sa-l chinuie, taindu-i degetele unul cate unul, incheietura dupa incheietura, apoi bratele si picioarele , cauzandu-i chinuri groaznice.In cele din urma i-au ciopartit carnea de pe trup si i-au zdrobit oasele.
In tot timpul acestui prelungit martiriu, nici un semn de durere nu s-a vazut pe chipul episcopului.

El zambea si repeta cu voce tare, rar: 
"ISUSE, ISUSE, ISUSE".

Spre uimirea calailor , acest Nume i-a dat o tarie minunata.Niciun tipat, niciun geamat nu i-a iesit de pe buze pana la sfarsit, si dupa ore de tortura si-a dat linistit ultima suflare, cu acelasi zambet iubitor pe fata.

Ce mangaiere vom simti si noi daca, tintuiti la pat de o boala sau torturati de durere, vom repeta cu evlavie NUMELE LUI ISUS. 
Unor oameni le este greu sa adoarma, dar invocand in momentele de insomnie numele sfant al lui Isus, nu ne indoim ca foarte curand vor cadea intr-un somn linistit.

******

Liturghia este celebrata nu numai pentru aceia care participa in biserica , ci si pentru toti aceia care doresc sa o auda si sa o ofere impreuna cu preotul.
Singurul lucru care ni se cere , este sa spunem cu evlavie si cu resprect: "ISUS, ISUS", cu intentia de a oferi si aceste Liturghii si a participa cu sufletul la ele.

Facand astfel noi participam la toate Liturghiile din lume.
Minunat este de a participa si de a oferi o Sfanta Liturghie! Dar ce minunat este sa poti oferi si sa te poti impartasi la 500.000 de Liturghii zilnic!

De aceea , de FIECARE DATA cand spunem "ISUS", sa avem aceeasi intenitie:

1. Sa oferim lui Dumnezeu toata iubirea si meritele infinite ale "intruparii Sale";

2.Sa oferim lui Dumnezeu " Patima si Moartea lui Isus Cristos".

3. Sa oferim lui Dumnezeu toate  cele 500.000 de Liturghii celebrate zilnic in lume, pentru slava Sa si pentru propriile noastre intentii.


Tot ce avem de facut este sa rostim acest singur cuvant: "ISUS", dar sa fim constienti de ceea ce facem.
   
Sfanta Mectilde obisnuia sa ofere Patima lui Isus , in unire cu toate Liturghiile din lume , pentru sufletele din Purgator.
Domnul nostru i-a aratat odata Purgatorul deschis si cum mii de suflete se ridicau la Cer, ca rezultat al micii sale rugaciuni.
Cand spunem "ISUS" , noi putem oferi Patima si Liturghiile din lume, fie pentru noi insine, fie pentru sufletele din Purgator, fie pentru orice alta intentie dorita.
Noi avem de asemenea obligatia sa oferim acestea si pentru omenire in general , si pentru tara noastra in special.


******

 ******

O , ISUSE, ISUSE, ISUSE, o, Tata Ceresc iti ofer Patima lui Isus in unire cu toate Liturghiile din lume, pentru toate sufletele care vor citi aceste cuvinte , si pentru toate acele suflete care au mai mare nevoie de Indurarea si Iubirea Ta!

ISUSE, ISUSE, ISUSE, Tu esti iubirea mea!
 
Sursa: http://mmarysplendoareaiubirii.blogspot.com/search/label/miracole

duminică, 15 ianuarie 2012

Primii pasi spre meditatie

...impreuna cu Sfanta Tereza de Avila...


"Sufletele care nu fac meditatie sunt ca un trup paralizat care are membre, dar nu se poate servi de ele.Sufletul are facultati, minte si vointa, in el  e patruns harul ceresc, dar fiindca nu face meditatie nu profita de comoara aceasta si este expus sa se osandeasca.

Lucrurile exterioare il atrag in asa masura incat omoara viata harului din el.
Cei care intra in "Calea regeasca" a meditatiei se pot numi "Servitorii iubirii", deoarece ei il urmeaza pe Isus Cristos.
Iubirea alunga teama din suflet si-i aduce toate bunurile de care are lipsa.


"Cine persevereaza in aceasta cale, cu toate greselile ce le comite, in ciuda ispitelor si caderilor la care diavolul vrea sa-l impinga, sunt sigura ca Domnul il va conduce la portul mantuirii, cum m-a condus, dupa cum mi se pare, pe mine insami", zice Sfanta Tereza.


Incepatorii care mai cad in pacate, au lipsa de meditatie, pentru a iesi din robia pacatului Sfanta Tereza ii cheama cu staruinta la aceasta cale.


" Oricare ar fi greselile celui care  incepe sa intre in calea meditatiei sa nu o paraseasca niciodata.
Meditatia il va ajuta sa se indrepte, fara ea le va fi mai greu...
Pe acela care n-a inceput meditatia ,
il rog cu staruinta...sa nu se lipseasca de un bine atat de mare...
chiar daca nu facem decat putin progres, si nu ne dam silinta de a deveni atat de perfecti ca sa meritam bucuriile si deliciile rezervate de Dumnezeu prietenilor Sai adevarati, 
cel putin vom ajunge cu incetul sa cunoastem Calea Cerului.
Daca perseveram, se poate nadajdui totul de la Dumnezeu,
caci nimeni nu se imprieteneste cu El fara a fi rasplatit.."

Prin meditatie se micsoreaza pacatul si dispare tot mai mult.
Prilejurile de pacat sunt indepartate si perfectiunea creste vazand cu ochii.
Sufletul devine tot mai delicat, asculta mai bine vocea Domnului, 
isi intelege demnitatea si se indeparteaza de tot ceea ce vatama pe Dumnezeu.

Meditatia este "usa" 
prin care patrund in suflet harurile si mangaierile ceresti.
Prin ea , cei rai devin buni, iar cei buni 
persevereaza si inainteaza spre desavarsire...


Ce este meditatia?


"Meditatia este o legatura intima cu Dumnezeu, prin care sufletul sta deseori de vorba in intimitate cu Acela despre care stie ca-L iubeste" 
spune Sfanta Tereza.


Baza meditatiei este iubirea.
Cine se apropie de Dumnezeu, trebuie sa fie convins ca este iubit de El.
Dumnezeu este Tatal nostru, 
sa mergem la El cu incredere, simplicitate, libertate , fara teama.
Daca Dumnezeu ne-a iubit cand eram dusmanii Sai,
ne va primi cu atat mai vartos cand vrem sa ne unim cu El.

Sfantul Toma afirma ca, iubirea lui Dumnezeu 
creaza si induce bunatatea in creaturi..
Prin urmare nimeni nu are dreptul a se plange  de mizeria sa ca fiind un obstacol la unirea cu Dumnezeu...


Meditatia este o legatura intima de prietenie cu Dumnezeu.

Isus ne invita la aceasta:


"Eu nu  va mai numesc servitori ci prieteni". 

Momentul meditatiei va fi o intalnire  cu Isus, prietenul si Mirele sufletului nostru.Sa-l consideram deci langa noi.

"Stati  langa acest invatator bun, sa aveti hotararea de a invata ceea ce va propune si Maiestatea Sa va avea grija ca sa deveniti invatacei credinciosi...
Meditati cuvintele care cad de pe buzele Sale dumnezeiesti; de la prima vorba veti intelege iubirea ce-o are pentru voi."

Meditatia nu este un studiu sau o cugetare savanta.Nu se cere de a sti multe despre Dumnezeu, ci de a iubi mult, lucru pe care il pot face toate persoanele.
Meditatia va  lua deci forma unei convorbiri simple cu Isus Cristos.
Sufletul ii spune tot ce il priveste, il admira , il asculta.
Fiecare poate sa-i vorbeasca dupa starea in care se afla:


pacatosul Ii cere iertare, cel lanced Il roaga sa-i dea fervoarea, omul virtuos aspira spre sfintenia Lui.


Sfanta Tereza  marturiseste:


"Iata care era metoda mea de meditatie: Neputand reflecta cu inteligenta ma straduiam sa-L reprezint pe Isus in sufletul meu.Trageam mai mult folos in imprejurarile cand se afla singur.Mi se parea  ca aflandu-L singur si mahnit din pricina durerii Sale, ar fi mai dispus sa ma primeasca langa El...
Imi placea mai ales sa meditez la rugaciunea din gradina Ghetsimani...
Priveam sudoarea de sange si tristetea in care se afla atunci...
Ramaneam astfel langa El atat timp cat imi permiteau distractiile, 
care erau multe si ma chinuiau".

In alt loc spune:


" Felul meu de a medita, consta in a ma aplica cat mai mult la considerarea lui Isus Cristos prezent in sufletul meu.Asa de exemplu, cand meditam vreo scena din Patimile Sale Sfinte, mi-o inchipuiam implinindu-se in sufletul meu.".


"Putem sa ne transpunem cu gandul in prezenta lui Isus Cristos, aprinzandu-ne din ce in ce mai mult de iubire fata de omenirea sa Sfanta, sa-L insotim totdeauna, sa-I vorbim, sa-I recomandam lipsurile noastre, sa ne plangem de greutatile pe care le avem..Sa-i vorbim cu simplicitate.
Meditatia aceasta este excelenta si ne face sa inaintam in scurt timp".


" Iata un aviz pe care nu trebuie sa-l uitati niciodata fiind foarte important: singura ambitie pe care trebuie sa o aiba cine incepe sa faca meditatie este aceea de a lucra pentru a se intarii in hotararile bune si de a nu neglija nici un mijloc pentru a-si conforma vointa cu cea a lui Dumnezeu.
Puteti fi siguri ca in aceasta consta toata desavarsirea 
in care se poate ajunge in calea spirituala."


sursa: "Treptele vietii spirituale dupa Sfanta tereza de Avila Doctor al Bisericii " 
scrisa de Pr. Bernard Stef

Sursa: http://mmarysplendoareaiubirii.blogspot.com/2009/12/primii-pasi-spre-meditatie_30.html